Garanti

DET FORPLIGTER AT YDE KVALITET
Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger?
Du har adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i din klage er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

HVIS ET MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRE IKKE RETTER SIG EFTER ANKENÆVNETS AFGØRELSE?
I det tilfælde vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for dig. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet inden der er gået et år fra faktureringsdato.

Se mere på: Danske Malermestre

Ring på tlf: 28 88 99 00 eller 24 65 71 09 – eller mail: kontakt@egaamalerfirma.dk
– og få et godt malermester tilbud.

DET FORPLIGTER AT YDE KVALITET
Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger?
Du har adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i din klage er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

HVIS ET MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRE IKKE RETTER SIG EFTER ANKENÆVNETS AFGØRELSE?
I det tilfælde vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for dig. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet inden der er gået et år fra faktureringsdato.

Se mere på: Danske Malermestre

Ring på tlf: 28 88 99 00 eller 24 65 71 09 – eller mail: kontakt@egaamalerfirma.dk
– og få et godt malermester tilbud.